Karlovarské
Zelenenoviny.cz

Z Karlovarského kraje

Na Linhartu otevřeno lanové centrum

2.6.2021 | Lázeňské lesy Karlovy Vary

Areál Lázeňských lesů Karlovy Vary se nachází u bývalé výletní restaurace svatý Linhart nedaleko Doubí u Karlových Varů. Svým návštěvníkům nabízí spoustu volnočasových aktivit jako například Dendrostezka, Stezka siluetami zvířat nebo Obora. Od soboty 22.5.2021 můžete opět navštívit i lanové centrum a Goethovu rozhlednu.  více …


Naučná stezka Upolínová louka

1.6.2021 | CHKO Slavkovský les

Národní přírodní památku Upolínová louka tvoří podmáčené a rašelinné louky s řadou zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Najdete zde druhově bohaté upolínové, rašelinné a smilkové louky s řadou vzácných společenstev a druhů. Velkou vzácností je především drobná vrba borůvkovitá rostoucí na malém rašeliništi při severním okraji území. NPP se vine stejnojmenná naučná stezka, která prošla podařenou rekonstrukcí. Ve čtvrtek 10. června se dočkáme jejího slavnostního otevření.  více …


Doupovské hory rozkvetly

15.4.2021 | pavlamar

Doupovské hory, spadající pod CHKO Slavkovský les, jsou geomorfologický celek na jihu Krušnohorské soustavy. Pohoří leží převážně na pravém břehu řeky Ohře a jen malá část mezi Ostrovem a Kláštercem nad Ohří zasahuje také na břeh levý. Jako každým rokem zde začínají vykvétat koniklece - a letos ve skutečně velkém množství.  více …


Komunitní sad

15.4.2021 | Mariánské lázně

Město Mariánské Lázně má sice zeleně dost, ale radní neusínají na vavřínech neboť vědí, že stromy ve městě nejen čistí vzduch, ale vytvářejí i lepší podmínky pro příjemný život v mnoha oblastech. Původně byla výsadba stromů naplánována jako komunitní akce, do které se měli zapojit občané města, bohužel s ohledem na současný stav bylo od této myšlenky upuštěno.  více …


Soutěžte a uklízejte

12.4.2021 | Lázeňské lesy Karlovy Vary p.o.

Den Země je každoroční celosvětová událost organizovaná 22. dubna a zaměřená na propagaci a podporu ochrany životního prostředí. Poprvé byl Den Země slaven v roce 1970, v současnosti probíhá každoročně ve více, než 193 zemích světa a je koordinován organizací Earth Day Network. Karlovy Vary se letos připojily netradičně a spojily pomoc přírodě se soutěžemi a zábavou.  více …


Ptačí budky pro běžce

9.4.2021 | Lázeňské lesy Karlovy Vary

Sloučení dvou různých aktivit v jeden celek provedla příspěvková organizace Lázeňské lesy Karlovy Vary - nechala vyrobit ptačí budky pro hnízdění ptáků a nabarvit je značením pro běžce. Běžci si následně ptačí budky sami osadili a vytvořili tak běžecké tratě sobě na míru. Krásný nápad, ze kterého budou profitovat všichni. 

více …

Záchrana perlorodky říční

29.3.2021 | CHKO Slavkovský les

Naším jediným zástupcem mlžů čeledi perlorodkovitých je perlorodka říční. Lastury jsou protáhlé, ledvinové, tmavé s hustými nepravidelnými přírůstkovými čarami. Jedná se o dlouhověké měkkýše, kteří se mohou dožít až 90 let. Na rozdíl od škeble mají zámek se silnými zuby. V Čechách existuje ale už jen pár míst, kde přežívá. Jedním takovým je Ašsko, kde právě vrcholí projekt na jejich záchranu. více …


Naučná stezka v Mariánských lázních

21.3.2021 | CHKO Slavkovský les

Mariánské Lázně jsou označovány jako město v parku a park ve městě. Zeleň je tu opravdu všudypřítomná a upravené parkové plochy protínají město ve všech jeho částech. Procházet bychom se tu mohli celé týdny. CHKO Slavkovský les ve spolupráci s městem Mariánské lázně proto vytvořila novou naučnou stezku, která nás s parky blíže seznámí.  více …


Dobrota Karlovarského kraje 2021

11.3.2021 | Karlovarský kraj

Soutěž „Dobrota Karlovarského kraje“ pro místní zemědělské a potravinářské subjekty byla Karlovarským krajem poprvé vyhlášena v roce 2017. Nyní byl vyhlášen již 5. ročník. Cílem soutěže je především podpora regionálních potravinářských a zemědělských výrobků, udržení tradic, podpora zaměstnanosti a ekonomický růst malých a středních regionálních potravinářských subjektů.  více …


Perninské rašeliniště

3.2.2021 | Lesy ČR

Mezi městy Abertamy a Pernink v Krušných horách se nachází rozsáhlé rašeliniště, kde se od roku 1956 těžila rašelina. Po jejím vytěžení zůstala jen nevlídná, suchá krajina, což ovšem nenechalo lhostené Lesy České republiky, které za spolupráce a finanční podpory Evropské unie prostřednictvím Operačního programu životní prostředí, provedly rozsáhlou revitalizaci zdevastovaného území, a vytvořily z něj domov pro tisíce chráněných rostlinných i živočišných druhů.  více …


Reklama

Důležité odkazy: