Karlovarské
Zelenenoviny.cz

Karlovarsko

Doupovské hory rozkvetly

15.4.2021 | pavlamar

Doupovské hory, spadající pod CHKO Slavkovský les, jsou geomorfologický celek na jihu Krušnohorské soustavy. Pohoří leží převážně na pravém břehu řeky Ohře a jen malá část mezi Ostrovem a Kláštercem nad Ohří zasahuje také na břeh levý. Jako každým rokem zde začínají vykvétat koniklece - a letos ve skutečně velkém množství.  více …


Soutěžte a uklízejte

12.4.2021 | Lázeňské lesy Karlovy Vary p.o.

Den Země je každoroční celosvětová událost organizovaná 22. dubna a zaměřená na propagaci a podporu ochrany životního prostředí. Poprvé byl Den Země slaven v roce 1970, v současnosti probíhá každoročně ve více, než 193 zemích světa a je koordinován organizací Earth Day Network. Karlovy Vary se letos připojily netradičně a spojily pomoc přírodě se soutěžemi a zábavou.  více …


Ptačí budky pro běžce

9.4.2021 | Lázeňské lesy Karlovy Vary

Sloučení dvou různých aktivit v jeden celek provedla příspěvková organizace Lázeňské lesy Karlovy Vary - nechala vyrobit ptačí budky pro hnízdění ptáků a nabarvit je značením pro běžce. Běžci si následně ptačí budky sami osadili a vytvořili tak běžecké tratě sobě na míru. Krásný nápad, ze kterého budou profitovat všichni. 

více …

Záchrana perlorodky říční

29.3.2021 | CHKO Slavkovský les

Naším jediným zástupcem mlžů čeledi perlorodkovitých je perlorodka říční. Lastury jsou protáhlé, ledvinové, tmavé s hustými nepravidelnými přírůstkovými čarami. Jedná se o dlouhověké měkkýše, kteří se mohou dožít až 90 let. Na rozdíl od škeble mají zámek se silnými zuby. V Čechách existuje ale už jen pár míst, kde přežívá. Jedním takovým je Ašsko, kde právě vrcholí projekt na jejich záchranu. více …


Dobrota Karlovarského kraje 2021

11.3.2021 | Karlovarský kraj

Soutěž „Dobrota Karlovarského kraje“ pro místní zemědělské a potravinářské subjekty byla Karlovarským krajem poprvé vyhlášena v roce 2017. Nyní byl vyhlášen již 5. ročník. Cílem soutěže je především podpora regionálních potravinářských a zemědělských výrobků, udržení tradic, podpora zaměstnanosti a ekonomický růst malých a středních regionálních potravinářských subjektů.  více …


Perninské rašeliniště

3.2.2021 | Lesy ČR

Mezi městy Abertamy a Pernink v Krušných horách se nachází rozsáhlé rašeliniště, kde se od roku 1956 těžila rašelina. Po jejím vytěžení zůstala jen nevlídná, suchá krajina, což ovšem nenechalo lhostené Lesy České republiky, které za spolupráce a finanční podpory Evropské unie prostřednictvím Operačního programu životní prostředí, provedly rozsáhlou revitalizaci zdevastovaného území, a vytvořily z něj domov pro tisíce chráněných rostlinných i živočišných druhů.  více …


Výstava pod širým nebem

1.2.2021 | Karlovarský kraj

Nádherné místo uprostřed lesů u Karlových Varů, s restaurací, lanovým centrem, pohádkovým lesem pro nejmenší a oborou s lesní zvěří. To vše je Svatý Linhart, oblíbené výletní místo místních občanů. A právě sem umístilo Muzeum Karlovy Vary výstavu pod širým nebem. Přijďte si užít kultury ve spojením s přírodou i Vy.  více …


Budování tůní v Karlovarském kraji

26.1.2021 | LLKV

Z hlediska výskytu rozmanitých živočišných i rostlinných druhů jsou tůně v krajině nepostradatelné. Jsou specifickým biotopem, obývaným celou řadou jinde se nevyskytujících organismů, a jako domov mnoha živočichů pak dále přitahují jejich predátory – loví zde ptáci i užovky. Tím se nepostradatelnost tůní rozšiřuje na celou krajinu a nejen na jejich bezprostřední okolí. Díky nevelké hloubce tůní a stojaté vodě jsou i velmi důležitým prvkem pro zadržování vody v krajině. Tuto skutečnost si uvědomují i Lázeňské lesy Karlovy Vary, které ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny určily vhodné oblasti pro vybudování 12 tůní.  více …


Běžecké tratě – Krušné hory

16.1.2021 | První Krušnohorská o.p.s.

V Krušných horách leží aktuálně od 10 do 20 cm sněhu a podmínky jsou tak ideální pro běžecké lyžování. I proto První Krušnohorská o.p.s. upravila množství běžkařských tratí. Podívejte se, kam se můžete vydat.  více …


Lovecká obora Kladská je památkovou zónou

6.1.2021 | Karlovarský kraj

Karlovarský kraj se může pochlubit novou krajinnou památkovou zónou. Stalo se jí území někdejšího loveckého revíru Kladská ve Slavkovském lese, které si stále zachovává charakter loveckého revíru, jehož tradice se bez přerušení odvíjí od 70. let 19. století.  více …


Reklama

Důležité odkazy: