Karlovarské
Zelenenoviny.cz

Sokolovsko

Dárky od dětí pro lesní zvěř

22.12.2021 | Sokolov

Třída U zeleného klíče z mateřské školky Barevný klíček Vítězná, sbírala po celý podzim kaštany a žaludy pro lesní zvířátka. Za odměnu se jim dostalo zajímavé besedy s myslivcem Karlem Doubkem. Krásná akce, která podpořila děti v jejich úsilí pomoci zvěři.  více …


Recyklát místo dřeva v Sokolově

5.11.2021 | město Sokolov

Lavičky, na kterých nenajdete na místě k sezení dřevěná prkna, instaluje po městě už více než rok středisko veřejné zeleně společnosti SOTES Sokolov ve spolupráci s odborem správy majetku města Sokolov. Dřevěná prkna postupně nahrazují díly z recyklovaného plastu. A nezůstává pouze u laviček, recyklovaný plast SOTES používá i na jiných místech, například plotech. více …


Bezzásahové louky v Sokolově jsou plné života

16.8.2021 | město Sokolov

Takzvané bezzásahové louky zakládal v uplynulých letech odbor správy majetku města ve spolupráci se střediskem veřejné zeleně společnosti SOTES. V bezzásahových lokalitách se seká tráva pouze dvakrát ročně, což podporuje zadržování vody v intravilánu města a rovněž biodiverzitu rostlin i živočichů. K seči těchto ploch dochází obvykle až na konci vegetačního období, tedy na podzim.  více …


Vavřinecká pouť – akce papežem posvěcená

16.8.2021 | město Chodov

Tradice chodovské svatovavřinecké poutě sahá prokazatelně až do roku 1677, ale podle všeho je ještě o něco starší a pochází už z doby třicetileté války, kdy se katolická církev snažila v původně protestanském regionu získat silnější postavení. V celém okolí byla známá jako chodovské posvícení a podle záznamů loketského archivu ji navštěvovali nejen lidé z blízkých vesnic, ale i z dalekého okolí. Tradice této poutě byla počátkem 18. století velmi silná, o čemž svědčí i to, že papež Kliment XI. daroval chodovskému kostelu ostatky svatého Vavřince, svaté Barbory a svatého Šebestiána. Přijďte se letos podívat na svátky setkávání, dobrého jídla a nálady.  více …


Obnova vodní nádrže na Hruškové

11.6.2021 | město Sokolov

Vodní nádrž se nachází ve střední části obce Hrušková, severně podél místní komunikace na pravém břehu Hruškovského potoka. Místo zarostlé kopřivami, které dávno ztratilo svou vodu a tedy i význam, se nyní opět probudilo k životu.  více …


Zahrádky v Sokolově

26.5.2021 | město Sokolov

Prvních šest parcel určených pro vytvoření nových zahrádek nabídne město v příštím týdnu zájemcům. Záměr bude zveřejněn na úřední desce města včetně podmínek, za jakých bude možné parcely získat. Je to reálný začátek projektu na vytipování vhodný lokalit, kde by právě zahrádky mohly v budoucnu vznikat. více …


Vyjíždějí cyklobusy

25.5.2021 | město Sokolov

Akciová společnost Autobusy Karlovy Vary již devatenáctou sezónu zahájila provoz cyklobusů. Cyklisty i s jejich koly dopravuje k pěti různým cyklotrasám. Kam všude se s cyklobusem dostanete, se dočtete v článku.  více …


Třetí Bečovský rybník opraven

21.11.2020 | Lesy ČR

Bečovské lesní rybníky, ležící u CHKO Slavkovský les, byly v roce 2004 vyhlášeny Evropsky významnou lokalitou, na jejímž území se nachází řada chráněných rostlinných i živočišných druhů. Rekonstrukce hráze a vykácení náletových dřevin prospělo okolním lesům i všem chráněným druhům.  více …


Nová zeleň v Sokolově díky jedné pilné společnosti

11.11.2020 | město Sokolov

Že je podzim ideálním časem pro výsadbu stromů vědí i zaměstnanci společnosti SOTES, která jich letos osadila na různých místech Sokolova přes sto. Zrevitalizovala také prostoty mateřské školky a fotbalové hřiště. Jde jen o střípky z celé řady provedených revitalizací.  více …


Záchrana hmyzu v Sokolově

24.8.2020 | město Sokolov

V rámci oživení životního prostředí a podpory biodiverzity realizoval odbor správy majetku města ve spolupráci se střediskem správy zeleně společností SOTES už vloni vznik šesti lokalit, kde se neseká pravidelně travní porost. Letos byly dvě z těchto ploch doplněny o takzvanou motýlí louku a hmyzí hotely. Pojďme se jejich snažením inspirovat i my.  více …


Reklama

Důležité odkazy: