Karlovarské
Zelenenoviny.cz

Záchrana perlorodky říční

29.3.2021 | CHKO Slavkovský les

Naším jediným zástupcem mlžů čeledi perlorodkovitých je perlorodka říční. Lastury jsou protáhlé, ledvinové, tmavé s hustými nepravidelnými přírůstkovými čarami. Jedná se o dlouhověké měkkýše, kteří se mohou dožít až 90 let. Na rozdíl od škeble mají zámek se silnými zuby. V Čechách existuje ale už jen pár míst, kde přežívá. Jedním takovým je Ašsko, kde právě vrcholí projekt na jejich záchranu.


Ašsko, jedno z posledních míst výskytu perlorodky říční ve Střední Evropě, je prioritou ochrany přírody Čech, Bavorska i Saska. Současný projekt na posílení její populace právě vrcholí. Jaká opatření se plánují v dalších letech?

Hraniční toky na Ašsku - Rokytnice a její přítoky Bystřina a Lužní potok, jsou jedním z posledních míst výskytu perlorodky říční (Margaritifera margaritifera L.) v ČR. Jde o zbytky někdejšího rozsáhlého výskytu v hraničních vodách Čech, Saska a Bavorska. Koordinovaná přeshraniční spolupráce při záchraně perlorodky říční se v tomto území provádí od 80. let minulého století a jen díky těmto snahám se dramatický pokles původních stotisícových, populací podařilo zmírnit. Udržení posledních několika desítek tisíc (cca 35 000) jedinců v oblasti by mělo být prioritou ochrany přírody Čech, Bavorska i Saska. 

Víceletý přeshraniční projekt Interreg pod označením „Rozvoj udržitelných populací juvenilních perlorodek v oblastech Natura 2000 v Zeleném pásu Bavorsko-Česká republika“ na záchranu zdejší populace perlorodky právě vrcholí. Veškerá opatření na ochranu perlorodky v Ašském výběžku by měla být i do budoucna plánována a realizována v součinnosti všech zainteresovaných subjektů, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Krajského úřadu Karlovarského kraje, Povodí Ohře, Lesů ČR, s. p., Českého rybářského svazu, BUND Naturschutz Hof, WWA Hof, Regierung von Oberfranken, Bayerische Staatsforsten, Fischereifachberatung, Technické univerzity Mnichov, Landkreis Hof, Landkreis Bayreuth, Landratsamt Vogtlandkreis, Technické univerzity Drážďany a významných vlastníků a uživatelů místních pozemků.

Jaká opatření je nutné pravidelně provádět, aby se životní prostředí pro perlorodky stabilizovalo a docházelo ke zlepšování stavu jejich populace?

  • Péče o reprodukční prvek a potravní stružky - na podporu perlorodky je zřízeno několik objektů vyžadujících soustavnou péči, jde o boční rameno Lužního potoka (odchovný a reprodukční prvek) a potravní stružky zřízené k obohacení toků o detrit (potravu juvenilních a subadultních perlorodek říčních) z lučních společenstev, dále je provozována odchovna Huschermühle
  • Seče a udržování bezlesí - hlavní zdroje organického detritu, který je potravou perlorodky, jsou zachovalá luční společenstva podél toků, jež je potřeba řádně udržovat
  • Odchov pstruhů - larvální stádia perlorodek se vyvíjí na žábrách pstruhů obecných formy potoční (Salmo trutta morpha fario), proto rybářské obhospodařování zde je cílené na podporu silné populace této ryby

Plány na minimálně dalších 10 let péče o toto území jsou rozsáhlé. Ať už jde o pokračování přímé podpory populací instalací plovoucích odchovných boxů, tak o využívání dat z meteorologických stanic, které sledují aktuální situaci v povodí Rokytnice (výšku hladiny, vodivost, teplotu vody a vzduchu). 

 

Redakčně upraveno

Zdroj: CHKO Slavkovský les

Zdroj foto: Pixabay

 

Více informací najdete v rubrikách:Reklama

Reklama

Důležité odkazy: