Karlovarské
Zelenenoviny.cz

Rozšíření Mattoniho stezky

09.07.2021

Oblíbená naučná stezka na Karlovarsku poskytne návštěvníkům informace o historii lázní Kyselka a o budovách bývalých lázní, které postupně prochází stavební obnovou. Trasa naučné stezky je vedena z velké části po původních promenádních cestách z dávných dob Heinricha Mattoniho, kdy byly ještě hojně využívány tehdejšími turisty a jsou i v dnešní době průchozí. V průběhu trasy stezka upozorňuje na téměř zaniklá odpočinková místa, vyhlídky, parky, altány a podává podrobnější informace o přilehlých stavbách. Státní podnik Vojenské lesy a statky tuto stezku rozšířily o nová zastavení - podívejme se, co pro nás lesníci připravili za novinky.  více …


Ocenění za obnovu Perninského rašeliniště

08.07.2021

V loňském roce obnovily Lesy ČR rašeliniště mezi obcemi Pernink a Abertamy v Karlovarském kraji, a to v rámci podnikového programu Vracíme vodu lesu. V projektu za osm a půl milionu korun šlo o 66 hektarů, tedy o největší revitalizované rašeliniště v Krušných horách. Dnes se v oblasti opět drží voda a tvoří rašelina. Za tento projekt státní podnik Lesy ČR získal čestné uznání.  více …


Karlovy Vary sečou trávu chytře

02.07.2021

Některá města v Česku začínají omezovat sečení trávy na svých pozemcích. Chtějí tak podpořit rozmanitost druhů rostlin a živočichů ve městech. Pokud budou městské trávíky sečeny na krátko, nebude mít hmyz kde žít. Pokud nebudou květiny, nebude mít hmyz co opylovat. Pokud nebude hmyz, zmizí z měst i ptáci. Právě proto se i město Karlovy Vary zaměřilo na problém sečení podrobněji.  více …


Obnova vodní nádrže na Hruškové

11.06.2021

Vodní nádrž se nachází ve střední části obce Hrušková, severně podél místní komunikace na pravém břehu Hruškovského potoka. Místo zarostlé kopřivami, které dávno ztratilo svou vodu a tedy i význam, se nyní opět probudilo k životu.  více …


Na Linhartu otevřeno lanové centrum

02.06.2021

Areál Lázeňských lesů Karlovy Vary se nachází u bývalé výletní restaurace svatý Linhart nedaleko Doubí u Karlových Varů. Svým návštěvníkům nabízí spoustu volnočasových aktivit jako například Dendrostezka, Stezka siluetami zvířat nebo Obora. Od soboty 22.5.2021 můžete opět navštívit i lanové centrum a Goethovu rozhlednu.  více …


Naučná stezka Upolínová louka

01.06.2021

Národní přírodní památku Upolínová louka tvoří podmáčené a rašelinné louky s řadou zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Najdete zde druhově bohaté upolínové, rašelinné a smilkové louky s řadou vzácných společenstev a druhů. Velkou vzácností je především drobná vrba borůvkovitá rostoucí na malém rašeliništi při severním okraji území. NPP se vine stejnojmenná naučná stezka, která prošla podařenou rekonstrukcí. Ve čtvrtek 10. června se dočkáme jejího slavnostního otevření.  více …


Reklama

Důležité odkazy: