Karlovarské
Zelenenoviny.cz

Lázeňský festival jablek

05.10.2021

V Mariánských lázních proběhne tento víkend již 10. ročník Festivalu jablek. Jedná se o výstavu odrůd, typických pro Karlovarský kraj, dále můžeme ochutnat potraviny a moučníky z regionálních zdrojů a hlasovat v soutěži o nejkrásnější jablko. Festival proběhne v krásném prostředí kolonády.  více …


Autovláček Karlovy Vary

30.09.2021

Posledních dnů babího léta můžete využít na netradiční prohlídku Karlových Varů, a to autovláčkem. Autovláček mám tři vagony, pojme až 36 pasažerů a proveze vás největšími lákadly města. více …


Den cyklostezky Ohře

03.09.2021

Cyklostezka Ohře je páteřní cyklostezkou Karlovarského a Ústeckého kraje. Na území Karlovarského kraje je stavba kompletní v úseku Cheb – Karlovy Vary. I letos se bude v týdnu od 11. do 19.9.2021 pořádat soutěžní akce Den cyklostezky Ohře, která nabídne zábavu pro malé i velké cyklisty.  více …


Bezzásahové louky v Sokolově jsou plné života

16.08.2021

Takzvané bezzásahové louky zakládal v uplynulých letech odbor správy majetku města ve spolupráci se střediskem veřejné zeleně společnosti SOTES. V bezzásahových lokalitách se seká tráva pouze dvakrát ročně, což podporuje zadržování vody v intravilánu města a rovněž biodiverzitu rostlin i živočichů. K seči těchto ploch dochází obvykle až na konci vegetačního období, tedy na podzim.  více …


Vavřinecká pouť - akce papežem posvěcená

16.08.2021

Tradice chodovské svatovavřinecké poutě sahá prokazatelně až do roku 1677, ale podle všeho je ještě o něco starší a pochází už z doby třicetileté války, kdy se katolická církev snažila v původně protestanském regionu získat silnější postavení. V celém okolí byla známá jako chodovské posvícení a podle záznamů loketského archivu ji navštěvovali nejen lidé z blízkých vesnic, ale i z dalekého okolí. Tradice této poutě byla počátkem 18. století velmi silná, o čemž svědčí i to, že papež Kliment XI. daroval chodovskému kostelu ostatky svatého Vavřince, svaté Barbory a svatého Šebestiána. Přijďte se letos podívat na svátky setkávání, dobrého jídla a nálady.  více …


Rozšíření Mattoniho stezky

09.07.2021

Oblíbená naučná stezka na Karlovarsku poskytne návštěvníkům informace o historii lázní Kyselka a o budovách bývalých lázní, které postupně prochází stavební obnovou. Trasa naučné stezky je vedena z velké části po původních promenádních cestách z dávných dob Heinricha Mattoniho, kdy byly ještě hojně využívány tehdejšími turisty a jsou i v dnešní době průchozí. V průběhu trasy stezka upozorňuje na téměř zaniklá odpočinková místa, vyhlídky, parky, altány a podává podrobnější informace o přilehlých stavbách. Státní podnik Vojenské lesy a statky tuto stezku rozšířily o nová zastavení - podívejme se, co pro nás lesníci připravili za novinky.  více …


Reklama

Důležité odkazy: