Karlovarské
Zelenenoviny.cz

Z Karlovarského kraje

Meganápad pro veverky

2.2.2021 | město Cheb

Obyvatelé města Cheb mohou podávat návrhy na vylepšení svého města. Poslední meganápad byl dokončen v prosinci uplynulého roku, kdy došlo k úpravě hradebního příkopu tak, aby zde původní osazenstvo - veverky, našlo plnohodnotné místo pro život. Jak se nápad, nazvaný Oříšek, povedl se můžete podívat sami.  více …


Výstava pod širým nebem

1.2.2021 | Karlovarský kraj

Nádherné místo uprostřed lesů u Karlových Varů, s restaurací, lanovým centrem, pohádkovým lesem pro nejmenší a oborou s lesní zvěří. To vše je Svatý Linhart, oblíbené výletní místo místních občanů. A právě sem umístilo Muzeum Karlovy Vary výstavu pod širým nebem. Přijďte si užít kultury ve spojením s přírodou i Vy.  více …


Budování tůní v Karlovarském kraji

26.1.2021 | LLKV

Z hlediska výskytu rozmanitých živočišných i rostlinných druhů jsou tůně v krajině nepostradatelné. Jsou specifickým biotopem, obývaným celou řadou jinde se nevyskytujících organismů, a jako domov mnoha živočichů pak dále přitahují jejich predátory – loví zde ptáci i užovky. Tím se nepostradatelnost tůní rozšiřuje na celou krajinu a nejen na jejich bezprostřední okolí. Díky nevelké hloubce tůní a stojaté vodě jsou i velmi důležitým prvkem pro zadržování vody v krajině. Tuto skutečnost si uvědomují i Lázeňské lesy Karlovy Vary, které ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny určily vhodné oblasti pro vybudování 12 tůní.  více …


Běžecké tratě – Krušné hory

16.1.2021 | První Krušnohorská o.p.s.

V Krušných horách leží aktuálně od 10 do 20 cm sněhu a podmínky jsou tak ideální pro běžecké lyžování. I proto První Krušnohorská o.p.s. upravila množství běžkařských tratí. Podívejte se, kam se můžete vydat.  více …


Pod Hájem se dá lyžovat

11.1.2021 | město Aš

Sportovní areál se nachází na vrchu Háj v nadmořské výšce 620 až 750 metrů, přibližně 2 km od centra města Aše a jeho dominantou je kamenná rozhledna. Společnost Ašské lesy, která areál provozuje, upravila dva běžkařské okruhy pro zájemce ze stran široké veřejnosti, můžete si tedy jít zasportovat i Vy.  více …


Lovecká obora Kladská je památkovou zónou

6.1.2021 | Karlovarský kraj

Karlovarský kraj se může pochlubit novou krajinnou památkovou zónou. Stalo se jí území někdejšího loveckého revíru Kladská ve Slavkovském lese, které si stále zachovává charakter loveckého revíru, jehož tradice se bez přerušení odvíjí od 70. let 19. století.  více …


Přijď si ozdobit svůj vlastní stromek

2.12.2020 | Lázeňské lesy KV s.p.

Areál Linhart nedaleko Doubí u Karlových Varů s přírodním lanovým centrem a stromovými domky zve návštěvníky na zajímavé adventní aktivity. Přijďte si i vy ozdobit svůj vlastní stromek a odneste si domů chvojí na vánoční výzdobu.  více …


Třetí Bečovský rybník opraven

21.11.2020 | Lesy ČR

Bečovské lesní rybníky, ležící u CHKO Slavkovský les, byly v roce 2004 vyhlášeny Evropsky významnou lokalitou, na jejímž území se nachází řada chráněných rostlinných i živočišných druhů. Rekonstrukce hráze a vykácení náletových dřevin prospělo okolním lesům i všem chráněným druhům.  více …


Jak pomoci lesní zvěři

12.11.2020 | město Karlovy Vary

Nasbírat kaštany, žaludy, bukvice a další lesní plody pro zimní krmení volně žijící zvěře je věc nejen záslužná, ale i zábavná - projdeme se i s dětmi po lese, naplníme tašky nasbíranými plody a možná i zahlédneme srnku nebo zajíce.  více …


Nová zeleň v Sokolově díky jedné pilné společnosti

11.11.2020 | město Sokolov

Že je podzim ideálním časem pro výsadbu stromů vědí i zaměstnanci společnosti SOTES, která jich letos osadila na různých místech Sokolova přes sto. Zrevitalizovala také prostoty mateřské školky a fotbalové hřiště. Jde jen o střípky z celé řady provedených revitalizací.  více …


Reklama

Důležité odkazy: