Karlovarské
Zelenenoviny.cz

Z Karlovarského kraje

Meganápad v Chebu

1.11.2021 | město Cheb

Letos proběhl již druhý ročník "Meganápadu". Jde o návrhy občanů na zlepšení životního nebo společenského klimatu města, na jejichž realizaci radnice vyčleňuje částku 5 milionů korun. Zatím bylo zrealizováno například workoutové hřiště, kuličková dráha nebo stezka pro bosé nohy. Mezi letošní nápady se zařadil i projekt ohniště u rybníka Maškov.  více …


Nová skulptura na Božím Daru

19.10.2021 | Boží Dar

Umělecké dílo - šest metrů vysoká kovová socha - umístěné na návrší nad kruhovým objezdem v Božím Daru, je dobře viditelné jak při příjezdu od Jáchymova a Klínovce, tak od hraničního přechodu mezi Českou republikou a německou spolkovou zemí Sasko. Obsahuje jak znak hornictví, tak znak víry, a upozorňuje návštěníky, že místo je zapsáno mezi památky světového dědictví UNESCO.  více …


Lázeňský festival jablek

5.10.2021 | AOPK

V Mariánských lázních proběhne tento víkend již 10. ročník Festivalu jablek. Jedná se o výstavu odrůd, typických pro Karlovarský kraj, dále můžeme ochutnat potraviny a moučníky z regionálních zdrojů a hlasovat v soutěži o nejkrásnější jablko. Festival proběhne v krásném prostředí kolonády.  více …


Autovláček Karlovy Vary

30.9.2021 | město Karlovy Vary

Posledních dnů babího léta můžete využít na netradiční prohlídku Karlových Varů, a to autovláčkem. Autovláček mám tři vagony, pojme až 36 pasažerů a proveze vás největšími lákadly města. více …


Den cyklostezky Ohře

3.9.2021 | Karlovarský kraj

Cyklostezka Ohře je páteřní cyklostezkou Karlovarského a Ústeckého kraje. Na území Karlovarského kraje je stavba kompletní v úseku Cheb – Karlovy Vary. I letos se bude v týdnu od 11. do 19.9.2021 pořádat soutěžní akce Den cyklostezky Ohře, která nabídne zábavu pro malé i velké cyklisty.  více …


Bezzásahové louky v Sokolově jsou plné života

16.8.2021 | město Sokolov

Takzvané bezzásahové louky zakládal v uplynulých letech odbor správy majetku města ve spolupráci se střediskem veřejné zeleně společnosti SOTES. V bezzásahových lokalitách se seká tráva pouze dvakrát ročně, což podporuje zadržování vody v intravilánu města a rovněž biodiverzitu rostlin i živočichů. K seči těchto ploch dochází obvykle až na konci vegetačního období, tedy na podzim.  více …


Vavřinecká pouť – akce papežem posvěcená

16.8.2021 | město Chodov

Tradice chodovské svatovavřinecké poutě sahá prokazatelně až do roku 1677, ale podle všeho je ještě o něco starší a pochází už z doby třicetileté války, kdy se katolická církev snažila v původně protestanském regionu získat silnější postavení. V celém okolí byla známá jako chodovské posvícení a podle záznamů loketského archivu ji navštěvovali nejen lidé z blízkých vesnic, ale i z dalekého okolí. Tradice této poutě byla počátkem 18. století velmi silná, o čemž svědčí i to, že papež Kliment XI. daroval chodovskému kostelu ostatky svatého Vavřince, svaté Barbory a svatého Šebestiána. Přijďte se letos podívat na svátky setkávání, dobrého jídla a nálady.  více …


Rozšíření Mattoniho stezky

9.7.2021 | Vojenské lesy a statky

Oblíbená naučná stezka na Karlovarsku poskytne návštěvníkům informace o historii lázní Kyselka a o budovách bývalých lázní, které postupně prochází stavební obnovou. Trasa naučné stezky je vedena z velké části po původních promenádních cestách z dávných dob Heinricha Mattoniho, kdy byly ještě hojně využívány tehdejšími turisty a jsou i v dnešní době průchozí. V průběhu trasy stezka upozorňuje na téměř zaniklá odpočinková místa, vyhlídky, parky, altány a podává podrobnější informace o přilehlých stavbách. Státní podnik Vojenské lesy a statky tuto stezku rozšířily o nová zastavení - podívejme se, co pro nás lesníci připravili za novinky.  více …


Karlovy Vary sečou trávu chytře

2.7.2021 | město Karlovy Vary

Některá města v Česku začínají omezovat sečení trávy na svých pozemcích. Chtějí tak podpořit rozmanitost druhů rostlin a živočichů ve městech. Pokud budou městské trávíky sečeny na krátko, nebude mít hmyz kde žít. Pokud nebudou květiny, nebude mít hmyz co opylovat. Pokud nebude hmyz, zmizí z měst i ptáci. Právě proto se i město Karlovy Vary zaměřilo na problém sečení podrobněji.  více …


Obnova vodní nádrže na Hruškové

11.6.2021 | město Sokolov

Vodní nádrž se nachází ve střední části obce Hrušková, severně podél místní komunikace na pravém břehu Hruškovského potoka. Místo zarostlé kopřivami, které dávno ztratilo svou vodu a tedy i význam, se nyní opět probudilo k životu.  více …


Reklama

Důležité odkazy: