Karlovarské
Zelenenoviny.cz

Komunitní sad

15.4.2021 | Mariánské lázně

Město Mariánské Lázně má sice zeleně dost, ale radní neusínají na vavřínech neboť vědí, že stromy ve městě nejen čistí vzduch, ale vytvářejí i lepší podmínky pro příjemný život v mnoha oblastech. Původně byla výsadba stromů naplánována jako komunitní akce, do které se měli zapojit občané města, bohužel s ohledem na současný stav bylo od této myšlenky upuštěno. 


 

Město Mariánské Lázně v roce 2020 zrealizovalo projekt spolufinancovaný z Ministerstva životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR, Prioritní oblast 5. Životní prostředí ve městech a obcích, Podoblast 5.4 Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích, Podporované aktivity 5.4.A – Zakládání a obnova ploch zeleně včetně doprovodných vodních prvků přírodě blízkého charakteru a realizace opatření k zajištění podmínek pro existenci volně žijících živočichů v sídlech.

V rámci projektu bylo vysazeno 46 ks ovocných dřevin ve sponu 8x8 m na místě původního starého ovocného sadu. Část původních dřevin převážně jabloní a slivoní byla zachována ošetřena a v návaznosti na tuto výsadbu bylo realizováno doplnění dřevin o další jabloně, hrušně, třešně, slivoně a ořešáky. Realizace byla plánovaná jako komunitní akce, avšak s ohledem na korona krizi byla ke spolupráci s výsadbou přizvána odborná zahradnická firma.

Celkové výdaje projektu dosáhly 345 648,30 Kč. Výše obdrženého příspěvku činila 207 914,- Kč.

Realizace proběhla v listopadu 2020.

 

Redakčně upraveno

Zdroj: město Mariánské lázně

Zdroj foto: Pixabay

Více informací najdete v rubrikách:Reklama

Reklama

Důležité odkazy: