Karlovarské
Zelenenoviny.cz

Naučná stezka v Mariánských lázních

21.3.2021 | CHKO Slavkovský les

Mariánské Lázně jsou označovány jako město v parku a park ve městě. Zeleň je tu opravdu všudypřítomná a upravené parkové plochy protínají město ve všech jeho částech. Procházet bychom se tu mohli celé týdny. CHKO Slavkovský les ve spolupráci s městem Mariánské lázně proto vytvořila novou naučnou stezku, která nás s parky blíže seznámí. 


Mariánskolázeňské parky tvoří jedinečnou zelenou osu města, která přirozeně navazuje na okolní lesy a dotváří harmonické zasazení našich lázní do přírodního prostředí. Zachování a údržba městských parků tak hraje klíčovou roli v utváření charakteru města, lázeňské péči a volnočasových aktivitách občanů. Zdravé životní prostředí ve městech není jen o přítomnosti parků jako takových, ale také o jejich údržbě k přírodě šetrným způsobem. Nabízíme tak prostor pro podporu přírodní rozmanitosti, která z dnes příliš intenzivně využívané krajiny dramaticky mizí.

Od roku 2019 město Mariánské Lázně na svých pozemcích v parcích aktivně podporuje přírodní prostředí pro zachování hmyzích a ptačích společenstev i mokřadních ekosystémů. Celý projekt „Příroda parků“ probíhá v úzké spolupráci Správy veřejné zeleně Města Mariánské Lázně a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Věříme, že naše společné snažení ocení jak místní příroda, tak obyvatelé a návštěvníci parku. 

Prostřednictvím devíti informačních panelů se dozvíte o místním šetrném obhospodařování parků ve prospěch hmyzu, obojživelníků a ptáků. Stezka je vedena příjemnou vycházkovou trasou převážně podél Úšovického potoka. Začíná nad Alexandřiným pramenem, vede kolem Ferdinandova pramene a končí u Úšovického potoka pod zahrádkářskou osadou pod areálem Prelát. Pod nemocnicí, pod železniční zastávkou Mariánské Lázně město a u železničního viaduktu jsou umístěny čtyři tabule s tématikou motýlích luk.

Seznam jednotlivých zastavení naučné stezky:

  1. Příroda parků – naučná stezka
  2. Příroda parků – tůně pro obojživelníky
  3. Příroda parků – běžné druhy ptáků
  4. Příroda parků – motýlí louky
  5. Příroda parků – ptáci křovin a podrostu
  6. Příroda parků – motýli a kvalita luk
  7. Příroda parků – údržba motýlích luk
  8. Příroda parků – motýlí louky a lidé
  9. Příroda parků – ptáci starých stromů

Autory naučné stezky jsou RNDr. Pavel Jaška, Ph.D. a Mgr. Přemysl Tájek (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les) a Ing. Zora Rákosová (Město Mariánské Lázně, Správa veřejné zeleně).

 

Redakčně upraveno

Zdroj: CHKO Slavskovský les

Zdroj foto: Pixabay

Více informací najdete v rubrikách:Reklama

Reklama

Důležité odkazy: