Karlovarské
Zelenenoviny.cz

Recyklát místo dřeva v Sokolově

5.11.2021 | město Sokolov

Lavičky, na kterých nenajdete na místě k sezení dřevěná prkna, instaluje po městě už více než rok středisko veřejné zeleně společnosti SOTES Sokolov ve spolupráci s odborem správy majetku města Sokolov. Dřevěná prkna postupně nahrazují díly z recyklovaného plastu. A nezůstává pouze u laviček, recyklovaný plast SOTES používá i na jiných místech, například plotech.


Naposledy tento alternativní materiál posloužil jako nové plotové dílce kolem dětského hřiště u „Rákosníčka.“ V našem městě tedy můžeme názorně vidět finální výrobky pocházející z recyklačního koloběhu. S nadsázkou se dá říci, že sedíme na námi vytříděných plastech a k oplocení rovněž dobře poslouží. A jaké jsou výhody plastových dílů použitých na lavičkách nebo na plotech? Není nutná jejich údržba, poškozené díly se dají opět recyklovat a graffiti či nápisy se dají snadno odstranit.

Firma SOTES Sokolov ročně odveze ze Sokolova přes 311 tun vytříděných plastových obalů. V současnosti je třídění odpadů více než nutné ať už vzhledem k novému zákonu o odpadech nebo ochraně životního prostředí. Příklady ze Sokolova ukazují, že třídění plastů a jejich následné zpracování má smysl. Pro další informace o činnosti společnosti SOTES se podívejte sem https://bit.ly/3mYkt8W

 Redakčně upraveno

Zdroj: město Sokolov

Zdroj foto: Pixabay

 

 

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    Reklama

    Důležité odkazy: