Karlovarské
Zelenenoviny.cz

Zahrádky v Sokolově

26.5.2021 | město Sokolov

Prvních šest parcel určených pro vytvoření nových zahrádek nabídne město v příštím týdnu zájemcům. Záměr bude zveřejněn na úřední desce města včetně podmínek, za jakých bude možné parcely získat. Je to reálný začátek projektu na vytipování vhodný lokalit, kde by právě zahrádky mohly v budoucnu vznikat.


Průzkum terénu začal v loňském roce a odbor rozvoje města předložil vedení k posouzení několik vybraných míst, kde by mohly zahrádky v budoucnu vzniknout. "Očekává se, že o prvních šest parcel ležících u Staré Ovčárny bude mezi obyvateli Sokolova značný zájem. O tom, kdo uspěje, bude rozhodovat takzvaná obálková metoda," uvedl místostarostla Ladislav Sedláček. 
Vedení města u některých z navržených pozemků předběžně rozhodlo kladně. "Prověřili jsme následně vhodnost lokalit navržených na vybudování zahrádek obhlídkou přímo na místě a poté některé z pozemků vybrali,“ dodal místostarosta Jan Picka.
Na přípravě dalších lokalit pro zahrádky se pracuje.

Starostka Renata Oulehlová konstatovala, že nápad najít místa pro nové zahrádky měl pozitivní ohlas. "„V souvislosti s koronavirovou krizí jsem zaznamenala u obyvatel města jakýsi drobný stesk po tom, že ze sídlišť nemají kam utéct do klidu nebo za aktivním odpočinkem. Zahrádky poslouží jako oázy klidu, kde by se lidé mohli starat o záhonky nebo jen obyčejně odpočívat v symbióze s kouskem přírody," dodala.
Většina zahrádkářských kolonií kolem Sokolova je už v soukromých rukách. Městu ještě donedávna patřily pozemky se zahrádkami v lokalitě Bohemia. Většinu ze šesti desítek zahrádek si však lidé v uplynulých měsících odkoupili. Sokolovu tedy ještě zbývají některé pozemky se zahrádkami v městské části Šenvert

 

Redakčně upraveno

Zdroj: město Sokolov

Zdroj foto: Pixabay

 

Více informací najdete v rubrikách:Reklama

Reklama

Důležité odkazy: