Karlovarské
Zelenenoviny.cz

Lovecká obora Kladská je památkovou zónou

6.1.2021 | Karlovarský kraj

Karlovarský kraj se může pochlubit novou krajinnou památkovou zónou. Stalo se jí území někdejšího loveckého revíru Kladská ve Slavkovském lese, které si stále zachovává charakter loveckého revíru, jehož tradice se bez přerušení odvíjí od 70. let 19. století. 


Karlovarský kraj je bohatší o novou krajinnou památkovou zónu, kterou se stal někdejší lovecký revír Kladská. Ministerstvo kultury o tom rozhodlo na základě vysoké kulturně-historické i přírodní hodnoty, již toto území vykazuje.

​Předmětem ochrany v nové krajinné památkové zóně je především areál bývalé lovecké obory Kladská včetně souvisejících krajinářských úprav, ojedinělý soubor historické architektury ve švýcarsko-alpském stylu ze 70. let 19. století stylově doplněný v průběhu stavebního vývoje osady, lesní hrobka prince Otto Sigismunda Schönburg-Waldenburga na úpatí vrchu Lysina, a jako součást nehmotného dědictví také lovecká tradice spojená s jedním z největších honebních revírů v Čechách.

Nejvýznamnější součástí areálu je lovecký zámeček. Dřevěné části stavby byly dovezeny ve 22 vagonech až ze Švýcarska a švýcarští řemeslníci na Kladské následně celý zámeček zkompletovali. Jižně od zámečku je výletní restaurace U Tetřeva, od 80. let 19. století oblíbený cíl lázeňských hostů z Mariánských Lázní. S řadou původních řemeslných prvků jako jsou okenní výplně s kruhovými tabulkami, vyřezávané sloupky, rámování oken či dřevěné šupiny pokrývající fasádu, patří objekt k vůbec nejautentičtěji dochovaným stavbám celé osady. Počátkem 20. století přibyly ještě ve shodném švýcarském stylu tři sruby, budova rentovního úřadu a fořtovna. Soubor staveb na Kladské si zachoval až do současnosti svůj architektonický vzhled i původní urbanistickou strukturu.

Bezprostřední okolí loveckého zámečku bylo upraveno jako romantický park navazující na rozsáhlá rašeliniště s vodní hladinou rybníka.

Vedle zmíněných kulturních hodnot se území vyznačuje i bohatými hodnotami přírodními. Kromě parkových úprav a arboreta to jsou významné aleje a stromořadí, například u Lazů či obce Prameny. Krajinářsky vysoce hodnotná je soustava vodních nádrží a luk. Území památkové zóny je součástí CHKO Slavkovský les a částečně i NPR Kladské rašeliny, jež zde byla vyhlášena už v roce 1933.

Krajinná památková zóna je specifickým typem chráněného území, které vykazuje jak přírodní, tak kulturně-historické hodnoty, jejichž význam je pro vyhlášení ochrany daného území rozhodující. V Karlovarském kraji je nyní pět krajinných památkových zón. Kromě Kladské to jsou Valečsko, Bečovsko, Hornická kulturní krajina Abertamy – Horní Blatná – Boží Dar a Hornická kulturní krajina Jáchymov. Dvě posledně jmenované jsou součástí Hornického regionu Krušnohoří/Erzgebirge zapsaného na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

 

Redakčně upraveno

Zdroj: Karlovarský kraj

Zdroj foto: Pixabay

Více informací najdete v rubrikách:Reklama

Reklama

Důležité odkazy: