Karlovarské
Zelenenoviny.cz

Svátek mokřadů

7.2.2022 | AOPK

2. února se každoročně slaví svátek mokřadů. Za obnovu jednoho z nich - Přírodní rezervace U sedmi rybníků v Karlovarském kraji - získala získala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ocenění Vodohospodářská stavba roku 2020. 


Světový den mokřadů se slaví každoročně 2. února. Připomíná podpis mezinárodní úmluvy na ochranu mokřadů v íránském Ramsaru v roce 1971 [1]. Mnoho mokřadů bylo v minulosti poškozeno, odvodněno nebo dokonce zcela zničeno a nyní patří k nejohroženějším místům ve světě i u nás.  Aby se podařilo vodu do krajiny vrátit, je důležité mokřady obnovovat a zároveň různými způsoby její zadržování  v krajině podporovat. Jednou z takových akcí byla revitalizace přírodní rezervace U sedmi rybníků nedaleko Františkových Lázní, za kterou získala AOPK ČR ocenění Vodohospodářská stavba roku 2020. 

Rybniční soustava v přírodní rezervaci U sedmi rybníků byla v havarijním stavu. Rybníky byly zanesené sedimentem, zarostlé orobincem a zastíněné břehovými porosty, hrozil zánik cenného mokřadního společenství. Proto se v letech 2019-2020 kompletně obnovilo pět historických vodních nádrží i mokřad. Rybníky se odbahnily a opravily se jejich hráze, funkční objekty a průtočná zařízení, v zátopě byl vymodelován litorál. Vykácela se část dřevin na březích, aby se vodní plochy proslunily, vybudovaly se tůně. Nyní je přírodní rezervace a evropsky významná lokalita soustavy Natura 2000 opět pestrou oázou života. Za tuto revitalizaci získala AOPK ČR ocenění Vodohospodářská stavba roku 2020 [2].   

Konkrétní příklady zajímavých projektů, které pomáhají vracet vodu do krajiny, najdete ve strorymapě, kterou AOPK ČR připravila. Podívat se na ni můžete zde: http://vodudokrajiny.nature.cz.

Přehled více než dvou tisíc našich mokřadů – od těch s mezinárodním významem po mokřady lokálního charakteru – najdete na http://mokrady.ochranaprirody.cz.

 

Redakčně upraveno

Zdroj: AOPK

Zdroj foto: Pixabay

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    Reklama

    Důležité odkazy: