Karlovarské
Zelenenoviny.cz

Místo pro mokřady – rybníčky u Toužimi

22.2.2018 | Český svaz ochránců přírody

MokřadyMokřady jsou důležitou součástí naší krajiny. Nejen ty velké, chráněné, všeobecně známé, ale každý, i ten schovaný někde na okraji vaší vsi. Každá tůňka, každé prameniště, každé malé rašeliniště či kousek lužního lesa má velký význam pro optimalizaci vodního režimu v krajině i jako místo nesmírné biologické rozmanitosti. Právě zejména o takovéto „malé“, mnohdy zapomenuté mokřady se starají pozemkové spolky. Některé z nich se dokonce podařilo Českému svazu ochránců přírody díky veřejné sbírce Místo pro přírodu vykoupit.


Drobných rybníčků, tak důležitých pro rozmnožování obojživelníků, bývala kdysi plná naše krajina. Většina jich však byla v minulosti zrušena a ten zbytek zničen příliš intenzivním rybářským hospodařením. Soustava lesních rybníčků U kapličky nedaleko Toužimi unikla oběma těmto rizikům. Předloni jsme je kupovali právě kvůli obojživelníkům, následné průzkumy však ukázaly i několik vzácných druhů vodních rostlin, řas a hmyzu.

O těchto i dalších mokřadech, vykoupených v rámci Místa pro přírodu, najdete podrobné informace na webu www.mistoproprirodu.cz. Včetně mapek a popisů, jak se na ně dostat. Jen co skončí zima, přijďte obdivovat páření obojživelníků a první jarní kvítka, o něco později pak pestrobarevné vážky, vzácné orchideje, bahňáky i další ptačí druhy, masožravé rostliny… Mokřady ukrývají mnohá tajemství, zaslouží naši pozornost a ochranu.

Více na  www.mistoproprirodu.cz

zdroj: www.csop.cz (zkráceno), foto: cs.wikipedia.org

Více informací najdete v rubrikách:Reklama

Reklama

Důležité odkazy: