Karlovarské
Zelenenoviny.cz

Karlovy Vary třídí elektro

28.9.2018 | Město Karlovy Vary

taškaMěsto Karlovy Vary nabízí občanům další možnost jak snadněji třídit odpady v domácnostech. V průběhu října si na magistrátu všichni mohou vyzvednout červené tašky na elektrospotřebiče.


Obyvatelé města obdrží další tašky, které jim usnadní třídění odpadu. Po taškách na běžně tříděné komodity jako je plast, papír a sklo, které jsou stále k vyzvednutí na infopultu magistrátu v Moskevské ulici, budou v průběhu září a října do karlovarských domácností distribuovány červené tašky na vysloužilé drobné elektro. Jedná se o aktivitu neziskové společnosti ASEKOL, která provozuje celostátní systém zpětného odběru elektrozařízení. Rozmisťováním a pravidelným vývozem speciálních červených kontejnerů se snaží rozšířit možnosti recyklace nepotřebného elektra. Červené tašky jsou dalším nástrojem, kterým společnost zvyšuje povědomí lidí v oblasti recyklace spotřebičů.

Do tašek je možné průběžně sbírat vysloužilé spotřebiče a následně je odnášet do červených kontejnerů.

Tašky distribuuje ASEKOL do vybraných měst v celé republice. V rámci města Karlovy Vary byly vybrány lokality, kde nejsou umístěny červené kontejnery nebo jsou tyto nádoby obyvateli málo využívány. Jedná se o čtvrti Čankov, Rosnice, Doubí, Sedlec, Počerny, Hůrky, Bohatice a Olšova Vrata. Společně s taškami obdrží obyvatelé i letáky, které informují, že vysloužilé elektrické a elektronické spotřebiče je třeba vhazovat právě do červených kontejnerů. Na taškách budou navíc natištěny informace o rozmístění nejbližších sběrných nádob na elektrozařízení.

Distribuce dalších červených tašek bude probíhat v příštím roce.

Podrobnosti ke zpětnému odběru elektrospotřebičů a rozmístění sběrných nádob najdete na www.cervenekontejnery.cz.

Zdroj: Město Karlovy Vary

Zdroj fotky: Město Karlovy Vary

 

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    Reklama

    Důležité odkazy: