Karlovarské
Zelenenoviny.cz

Krmení vodního ptactva v Sokolově

19.5.2020 | město Sokolov

Že krmení nevhodným krmivem není pro volně žijící ptactvo přínosem, ale nebezpečím, vědí i v Sokolově. Radní proto nechali umístit na březích toků informační cedule. 


Na nevhodnost, ba dokonce škodlivost krmení vodního ptactva, upozorňují nově informační tabule osazené na březích rybníků v Husových sadech. Jak už piktogram na ceduli napovídá, hlavními konzumenty jsou kachny, které se sem stahují. Pečivo, co lidé ptákům hází, je pro ně škodlivé a protože zůstává na březích ležet, stává se i potravou pro hlodavce, na jejichž přemnožení si pak občané stěžují.

Mimo zimní období nepotřebuje vodní ptactvo vůbec přikrmovat. Pečivo, jež jim lidé házejí v zimě, může kachnám vyvolat zažívací problémy a kvůli absenci živin a vitamínů způsobit tělesné vady. Pečivo obsahuje hlavně sacharidy, labutě nebo kachny mají po jeho konzumaci pocit, že jsou najedené a přitom strádají. Pečivo rovněž obsahuje sůl nebo je kořeněné. Není výjimkou, že lidé ptákům nasypou i plesnivé pečivo.

Sokolov reagoval umístěním tabulí nejen na připomínky některých občanů, ale i na podnět Petra Švehly, dobrovolného ochránce životního prostředí, který napsal: „Na základě informací občanů města Sokolov dochází v parku u městských rybníčků k nevhodnému a nadměrnému přikrmování vodního ptactva, kterému tato činnost člověka ubližuje a ptactvu způsobuje různé zažívací či jiné zdravotní potíže. Proto doporučuji, aby Městský úřad Sokolov instaloval do turisticky exponovaných míst poblíž vodních nádrží informativní tabulky.“ A pan Švehla městu kromě odborného názoru poskytl také vzory pro výrobu tabulek.

Redakčně upraveno

Zdroj: město Sokolov

Zdroj foto: PixabayReklama

Reklama

Důležité odkazy: